Δημοσιεύθηκε στις 15/04/2014 · Δημοσιεύθηκε σε Φορολογικά
Share

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 (χρήση 2013)

Δικαιολογητικά – πληροφορίες

Εν όψει της υποχρέωσης για την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής σας δήλωσης, με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο μας κατά την ώρα της σύνταξης των δηλώσεων, για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας.

Για πρώτη φορά οι δηλώσεις για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτου επαγγέλματος αρχίζουν την 20/03/2014 και λήγουν την 30/06/2014. Η καταβολή της 1ης δόσης, εφόσον προκύψει φόρος δεν θα έχει καμία σχέση με την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι δόσεις του φόρου θα είναι 31/07/2014, 30/09/2014 και 30/11/2014 για όλους τους φορολογούμενους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης:

1)     Μισθωτοί & Συνταξιούχοι: Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων εφ’ όσον τις έχετε λάβει. Πάντως από φέτος δεν χρειάζεται να περιμένετε να έρθουν, διότι έχουν περαστεί ηλεκτρονικά στην δήλωση σας από το σύστημα TAXIS. Άρα είτε έχετε βεβαίωση είτε όχι, μπορείτε να προσέλθετε για την σύνταξη και υποβολή της δήλωσης.

2)     Εάν έχετε εισόδημα από ενοίκια, το Α.Φ.Μ. των ενοικιαστών και αν έχει μείνει εντός του 2013 κενό, λογαριασμούς της ΔΕΗ που να βεβαιώνουν αυτό. Επιπλέον, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ για όσα ακίνητα αποκτήθηκαν το 2013.

3)     Οι έχοντες αγροτικά εισοδήματα, αντίγραφα τιμολογίων που προσκομίσατε για επιστροφή ΦΠΑ, τον ΑΜΚΑ ,τις επιδοτήσεις και τα ενοικιοστάσια.

4)     Εάν έχετε αγοράσει αυτοκίνητο, σκάφος κτλ, το τιμολόγιο αγοράς ή επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με το ποσό και την ημερομηνία.

5)     Εάν έχετε πωλήσει αυτοκίνητο ή σκάφος απαιτείται επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή (όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του) με το ποσό πώλησης και την ημερομηνία.

6)     Όσοι έχετε λάβει ή αποπληρώνετε δάνειο σε Τράπεζα, βεβαίωση πληρωμής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων καθώς και βεβαίωση πληρωμής πιστωτικών καρτών για αγορές μη καταναλωτικών αγαθών.

7)     Αποδείξεις ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης(περιλαμβάνονται οι αποδείξεις λιανικής από φαρμακεία).

8)     Βεβαιώσεις  επιδομάτων ανεργίας και γενικά βεβαιώσεις για όλα τα λοιπά εισοδήματα σας.

9)     Όσοι ανεγείρατε οικοδομή απαιτείται η άδεια οικοδομής, το ελάχιστο κόστος κατασκευής και τον αριθμό παροχής εργοταξιακού ρεύματος.

10) Εάν έχετε λάβει ή έχετε κάνει δωρεές, πρωτότυπη δήλωσης δωρεάς.

11) Αποδείξεις από τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (Προσοχή!! Επειδή τα ποσά αυτά αποτελούν τεκμήριο, πρέπει να συμφωνούν με τα ιδιωτικά σχολεία)

12) A.M.K.A. και Α.Φ.Μ. προστατευόμενων μελών που έχουν ενηλικιωθεί και σπουδάζουν ή είναι στρατευμένα.

13) Εφ’ όσον πληρώνετε ενοίκιο α΄ κατοικίας ή για τα παιδιά που σπουδάζουν, τα τ.μ. της κατοικίας, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη.

14) Εάν εντός του 2013 έχετε τελέσει γάμο ή υπάρχει λύση γάμου, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή διαζευκτήριο (ή απόφαση δικαστηρίου) αντίστοιχα.

15) Εάν εντός του 2013 αποκτήσατε τέκνο, τον ΑΜΚΑ παιδιού.

16) Βεβαίωση αναπηρίας φορολογούμενου, συζύγου και προστατευόμενων μελών, εάν υπάρχει.

17) Αντίγραφο ταυτότητας φορολογούμενου και συζύγου, σε περίπτωση έκδοσης νέου Α.Δ.Τ.

18) Και για φέτος πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποχρεωτικά όσοι την 31/12/2013 έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξάρτητα αν δεν έχουν εισοδήματα και εφόσον δεν είναι προστατευόμενα μέλη (φοιτητές και στρατευμένοι). Θα πρέπει να έχουν ταυτότητα, Α.Φ.Μ. και κωδικούς taxis (με εξουσιοδότηση θα τους πάρουμε εμείς).

 

E9: Τα Ε9 που αφορούν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία κατά το 2013, πρέπει να δηλωθούν έως την 30η Μαΐου. Εάν έχετε συντάξει συμβόλαια αγοράς, πώλησης, γονικών παροχών, αποδοχής κληρονομιάς, αντίγραφα των συμβολαίων. Εάν έχετε κληρονομήσει εντός του 2013, ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθώς επίσης Α.Φ.Μ., ημερομηνία θανάτου και αντίγραφο Ε9 του θανόντος.

Από την 01/01/2014, κάθε αλλαγή της ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να δηλώνεται στο Ε9 μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία .

Α21: Για το ετήσιο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων εάν η αίτηση υποβληθεί  για πρώτη φορά χρειαζόμαστε:

α. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας

γ. αντίγραφα ταυτότητας

δ. λογ/σμό ΙΒΑΝ από οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ

ε. Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για φοιτητές Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.

Παρακαλούμε να συγκεντρώσετε άμεσα τα δικαιολογητικά για να είμαστε τυπικοί στις ημερομηνίες διότι φέτος οι δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης.

Όταν έχετε έτοιμα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να μας ενημερώσετε για να κανονίσουμε το ραντεβού για την σύνταξη της δήλωσης σας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το γραφείο μας με το τμήμα Φορολογικής Υποστήριξης.

Φιλικά

Τάκης Τζιβγινίδης