Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Μισθολογικά
Share

Ανακοινώθηκε από την Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ότι λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε στις 30.06.2015, και είχε παραταθεί μέχρι 10.07.2015 και εν συνεχεία μέχρι τις 16.07.2015, παρατείνεται ΕΚ ΝΕΟΥ μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.