Δημοσιεύθηκε στις 13/10/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Μισθολογικά, Φορολογικά
Share

Tο επιτόκιο των δόσεων της ευνοϊκής ρύθμισης μέχρι και τις 100 δόσεις αυξήθηκε σε 5 %. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να ενημερωθείτε για τις νέες δόσεις και να προμηθευτείτε την νέα ταυτότητα οφειλής τις επόμενες ημέρες. Το επιτόκιο θα παραμένει το ίδιο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ατομικών οφειλών με ετήσια εισοδήματα τα οποία δεν ξεπερνούν το 50% της βασικής οφειλής και η αντικειμενική αξία της περιουσιακής κατάστασης δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.
Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργούνται ή ήδη υπάρχουν, και οι οποίες θα πρέπει είτε να εξοφλούνται είτε να τακτοποιούνται εντός τριών μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης.