Δημοσιεύθηκε στις 13/05/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις
Share

Η εταιρεία μας με χαρά και στα πλαίσια του στόχου της για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες των πελατών-συνεργατών μας, ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας τμήματος για εξυπηρέτηση σε θέματα :
1) Συνταξιοδοτήσεων ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ
2) Εργατικών – ασφαλιστικών θεμάτων με ιδιαιτερότητες
3) Εκπόνηση μελετών εκσυγχρονισμού μισθοδοσιών επιχειρήσεων
Το νέο τμήμα θα λειτουργεί και στα τρία γραφεία της εταιρείας μας Πάτρα, Κ. Αχαΐα και Βάρδα.
Οι νέες υπηρεσίες θα παρέχονται σε συνεργασία με το σύγχρονο και εξειδικευμένο γραφείο του κ. Κουρέα Γιάννη. Παρακάτω σας παραθέτουμε πιο αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που θα καλύπτονται με γνώμονα την εμπειρία του συνεργάτη μας:
1) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλα τα ταμεία – καταμέτρηση ενσήμων
2) Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σύνταξη γήρατος – αναπηρίας στο ΙΚΑ
3) Υπολογισμός σύνταξης
4) Μελέτη και συμβουλές για παραμονή ή όχι στην εργασία
5) Συγκέντρωση και υποβολή δικαιολογητικών
6) Παρακολούθηση της πορείας της σύνταξης και έλεγχος της συνταξιοδοτικής απόφασης
7) Επίλυση εργασιακών θεμάτων προσωπικού
8) Μελέτες αναδιάρθρωσης προσωπικού
9) Σύστημα αξιολόγησης-ανάπτυξης-εκπαίδευσης-παροχών στο προσωπικό
10) Επίλυση και υλοποίηση θεμάτων μισθοδοσίας