Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Μισθολογικά
Share

Ανακοινώθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγουν στις 30.06.2015. Λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που είναι σε ισχύ από 28.06.2015 έως 06.07.2015 (σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 65/τ.Α’ 28.06.2015) η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε στις 30.06.2015 παρατείνεται μέχρι 10.07.2015.