Η Εταιρεια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ασχολείται με την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, την παροχή συμβουλών επιχειρήσεων και μελετών επενδύσεων. Έχει 25ετή εμπειρία στο χώρο, δραστηριοποιείται στην Πάτρα, την Κάτω Αχαΐα και τη Βάρδα και απασχολεί προσωπικό 25 ατόμων. Ταυτίζει την ποιότητα με τη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, όπως απορρέουν από τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους για την υποστήριξη των φορολογικών, λογιστικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων τους, συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, δηλαδή η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των σχετικών απαιτήσεων, αναγκών και προσδοκιών των πελατών μας, αποτελεί πρωτεύον μέλημα της εταιρείας μας. Το μέλημα αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας, γιατί πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι μόνο η ακέραιη, τίμια και διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ήταν και θα είναι η βάση για την ανάπτυξή της. Η ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεσμεύεται ότι θα περιβάλλει τον οποιοδήποτε πελάτη της με την μέγιστη δυνατή φροντίδα και αφοσίωση με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του.