Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.).

Μετά την εικοσιπενταετή στήριξη επιχειρήσεων της περιοχής μας το γραφείο μας οργάνωσε ειδικό τμήμα – Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) για να σταθεί διπλά στους φίλους αγρότες παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Ολοκληρωμενο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων Καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.2016)
  2. Δηλωση Καλλιέργειας και εκτροφής ζώων του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παράγωγης του
  3. Μεταβιβασεις Δικαιωμάτων

Στην νέα πραγματικότητα η εταιρεία μας με Κέντρα Εξυπηρέτησης σε Πάτρα και Κ. Αχαΐα είναι έτοιμη να σας στηρίξει με στόχο την εξασφάλιση σας στα νέα δεδομένα.