Χρήσιμες πληροφορίες για τον πολίτη.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, οίκηση) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

2. Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά όλα τα ακίνητα που είναι εντός ή εκτός σχεδίου, αγροτικά ή αστικά

3. Αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομο, πρέπει ΟΛΟΙ όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

4. Σε περίπτωση ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, το ακίνητο αυτό καταγράφεται ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» και ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

5. Σε περίπτωση ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, δεν είναι δυνατή καμία πράξη ( π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, διανομή).