Δηλώσεις Κτηματολογίου.

Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές των Δήμων Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.) (699/6/01.09.2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προ Καποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων να τα δηλώσουν.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/09/2016

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/12/2016