Δημοσιεύθηκε στις 24/03/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Διάφορα, Μισθολογικά
Share

Σύμφωνα με το ν. 4321/2015 , έως 30.04.2015 δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν οφειλές σε όλα τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ πλην ΝΑΤ να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως 02.03.2015 με ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό σύστημα ρύθμισης με έκπτωση προσαυξήσεων & πρόσθετων τελών αναλόγως των αριθμών δόσεων. Πιο συγκεκριμένα χορηγείται:

• Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή
• Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
• Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
• Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις
• Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών από τον Φεβρουάριο 2015 και μετά.

Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι αιτήσεις υπαγωγής στην ρύθμιση θα ξεκινήσουν στις 26.03.2015