Δημοσιεύσεις με ετικέτες 'Νέα Παράταση'

Εκ Νέου Παράταση Καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. που έληγε στις 30.06.2015

Δημοσιεύθηκε στις 15/07/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Μισθολογικά

Ανακοινώθηκε από την Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ότι λόγω των παρατάσεων της ειδικής τραπεζικής αργίας η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε στις 30.06.2015, και είχε παραταθεί μέχρι 10.07.2015.. read more

Νέα Παράταση Καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. που έληγε στις 30.06.2015

Δημοσιεύθηκε στις 10/07/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Μισθολογικά

Ανακοινώθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέα παράταση λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13.07.2015. Η ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε.. read more