Δημοσιεύσεις με ετικέτες 'Ρύθμιση οφειλών Express'

ΡΥΘΜΙΣΗ «EXPRESS» ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Δημοσιεύθηκε στις 20/03/2015 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Διάφορα

Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό. Μπορείτε.. read more