Δημοσιεύθηκε στις 09/08/2016 · Δημοσιεύθηκε σε Ανακοινώσεις, Διάφορα, Μισθολογικά
Share

Αγαπητοί φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι 2 νέα προγράμματα θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα από τις 22.08.2016.
• Το 1ο πρόγραμμα από αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών, με επιδότηση 18€ ημερησίως και διάρκεια 4 μηνών
• Το 2ο πρόγραμμα αφορά νέους ηλικίας από 25-29 ετών, με επιδότηση 21€ ημερησίως και διάρκεια 4 μηνών.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) οι οποίοι παραμένουν ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ άνεργοι.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης-επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) σε ΟΑΕΔ της περιοχής όπου μένουν.

Επίσης οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση, πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης)

Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να απασχολήσει από 1 έως και δέκα ασκούμενους, ανάλογα με το προϋπάρχον προσωπικό της επιχείρησης δηλαδή:

1. Επιχείρηση που απασχολεί από 0 -3 άτομα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 1 άτομο.
2. Επιχείρηση που απασχολεί από 4 – 9 άτομα μπορεί υποβάλλει αίτηση για 2 άτομα.
3. Επιχείρηση που απασχολεί από 10 -19 άτομα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 3 άτομα.
4. Επιχείρηση που απασχολεί από 20 – 30 άτομα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 5 άτομα.
5. Επιχείρηση που απασχολεί από 31 – 50 άτομα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 8 άτομα.
6. Επιχείρηση που απασχολεί άνω των 50 ατόμων μπορεί να υποβάλλει αίτηση για 10 άτομα

Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυση) τις τελευταίες (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα παραπάνω προγράμματα, παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και ειδικά με το τμήμα της μισθοδοσίας.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε.